HERROEPINGSBELEID VOOR VOERTUIGEN, RESERVEONDERDELEN EN TOEBEHOREN

Consumenten hebben een herroepingsrecht van veertien dagen.

HERROEPINGSRECHT

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen te herroepen zonder opgaaf van reden.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste waar in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons, Nova Gruppe GmbH, Frauenbrunnerstr. 27, 75031 Eppingen, Duitsland, e-mail: info@nova-gruppe.de, tel.: +49 7262 - 921 99 99, opnemen, door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief verzonden per post, fax of e-mail) omtrent uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Om de herroepingsstermijn te halen, volstaat het om uw mededeling omtrent uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

Als u deze overeenkomst herroept, zijn wij verplicht om alle betalingen, die wij van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u voor een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die we aanbieden) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen terug te betalen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden nooit kosten in rekening gebracht.

Voor voertuigen geldt: Wij halen de waar op. De kosten voor het terugzenden van de waren komt voor onze rekening.

Voor reserveonderdelen en toebehoren geldt: Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de waren hebben terugontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de waren heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder gebeurt. U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons retourneren of overhandigen. De termijn is gehaald als u de waren verzendt voordat de periode van veertien dagen is verstreken. U draagt de onmiddellijke kosten van het terugzenden van de waren.


U hoeft alleen voor mogelijk waardeverlies van de waren te betalen, als dit waardeverlies het gevolg is van behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.


HERROEPINGSBELEID VOOR DIENSTVERLENINGEN

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen te herroepen zonder opgaaf van reden.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste waar in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons, Nova Gruppe GmbH, Frauenbrunnerstr. 27, 75031 Eppingen, Duitsland, e-mail: info@nova-gruppe.de, tel.: +49 7262 - 921 99 99, fax: 07262 - 921 90 00, opnemen, door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief verzonden per post, fax of e-mail) omtrent uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Om de herroepingsstermijn te halen, volstaat het om uw mededeling omtrent uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, zijn wij verplicht om alle betalingen, die wij van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u voor een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die we aanbieden) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen terug te betalen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden nooit kosten in rekening gebracht.

Als u erom hebt verzocht om de dienstverlening van start te laten gaan tijdens de herroepingstermijn, bent u verplicht om een redelijk bedrag aan ons betalen, dat overeenkomstig is aan het gedeelte van de tot aan de tijd, wanneer u ons van de gebruikmaking van uw herroepingsrecht met betrekking tot deze overeenkomst op de hoogte stelt, reeds geleverde dienstverlening in vergelijking tot de totale omvang van de in het contract voorziene dienstverleningen.


MODELHERROEPINGSFORMULIER

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Aan Nova Gruppe GmbH, Frauenbrunnerstr. 27, 75031 Eppingen, Duitsland, e-mail: info@nova-gruppe.de:

- Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende

- Waren (*)/verlening van de volgende dienst (*) - Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)- Datum


_________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Bijzondere aanwijzingen

Als u deze overeenkomst financiert door middel van een lening en deze later herroept, bent u ook niet langer gebonden aan de leningsovereenkomst, mits beide contracten een economische eenheid vormen. Dit is met name aannemelijk als wij tegelijkertijd uw geldschieter zijn of als uw geldschieter met betrekking op de financiering van onze medewerking gebruikt maakt. Als de lening reeds aan ons is overgemaakt op het moment dat de herroeping ingaat of wanneer de waren worden geretourneerd, zal uw geldschieter onze rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het gefinancierde contract jegens u overnemen met betrekking tot de juridische gevolgen van de herroeping of de retour. Dit laatste is niet van toepassing als het huidige contract betrekking heeft op de verwerving van financiële instrumenten (bv. effecten, deviezen of derivaten).

Als u een contractuele binding zoveel mogelijk wilt vermijden, maak dan gebruik van uw herroepingsrecht en herroep tevens de leningsovereenkomst als u ook dienaangaande een herroepingsrecht toekomt.